Diéty v Rakúsku – čo o nich vieme ? Vo všeobecnosti denná diéta predstavuje náhradu výdavkov, ktorá je určená na pokrytie výdavkov zamestnanca, ktoré mu vznikli pri pracovnej ceste. Nasleduje zoznam výdavkov, ktoré sú pokryté dennými diétami, a spôsob, akým sa majú zohľadniť na daňové účely.

V zásade platí, že náklady na pracovnú cestu sú daňovo uznané. Tieto cestovné náklady spadajú pod pojem výdavky súvisiace s príjmom. Ak zamestnanec ide na pracovnú cestu v mene svojho zamestnávateľa a musí pri nej zaplatiť výdavky, môže si vzniknuté náklady uplatniť na daňové účely. To je však možné len v prípade, ak náklady nie sú plne uhradené zamestnávateľom.Denné diéty (strava), cestovné náklady (napr. prejazdené kilometre alebo náklady na taxík) alebo náklady na ubytovanie si možno odpočítať od dane.

Náhrada za najazdené kilometre pre ​​motorové vozidlá

V zásade existuje možnosť odpisu kilometrovného zamestnanca na daňové účely. Na tento účel je však naliehavo potrebné a zároveň povinné viesť takzvanú knihu jázd.

Maximálny počet kilometrov , ktoré je možné uplatniť na daňové účely, je 30 000 kilometrov ročne. Vyjadrené v číslach to znamená, že si môžete uplatniť maximálne 12 600 eur ročne (za motorové vozidlo, t. j. auto) alebo vám budú preplatené náklady.

Pre bicykel je tu horná hranica maximálne 1 500 kilometrov. Základnou otázkou teraz je, ktoré náklady by sa mali hradiť z kilometrovného. Tu je veľmi jasná odpoveď. Vyplatenie kilometrovníka podľa pracovnej komory pokrýva náklady na mýto a parkovné, servis a opravy, členské poplatky v autoklube, opotrebovanie, dane, pohonné hmoty, diaľničnú známku a ďalšie vybavenie.

Diéty v Rakúsku

V ďalšom sú uvedené jednak náhrady nákladov za najazdený kilometer pre príslušné vozidlá, ako aj všetko, čo musí kniha jázd obsahovať, aby bolo možné čerpať kilometrovné.

  • Pre osobné autá sa poskytuje 0,42 eur za kilometer a príplatok 0,05 eura za kilometer a prepravovanú osobu.
  • Na bicykle je poskytovaná kilometrová sadzba 0,38 eur.
  • Pre motocykle zákonodarca stanovuje poplatok 0,24 eur za kilometer jazdy.

V knihe jázd musia byť okrem časov odchodov a príchodov príslušnej jazdy zaznamenané aj najazdené kilometre. Okrem toho musí byť zverejnený dátum cesty, účel cesty a trasa, ako aj použité vozidlo. Je potrebné zaznamenať aj cieľ cesty. Kniha jázd zabezpečuje aj podpis vodiča do samotnej knihy jázd. Ak nechodíte často na služobné cesty autom, ale je to skôr ojedinelý prípad, potom nie ste nútení viesť knihu jázd, keďže v takom prípade postačí presné zdokumentovanie cesty.

Denná dávka v Rakúsku

Hlavná náhrada diét je poskytovaná z dennej dávky. To je v súčasnosti maximálne 2,20 eur za začatú hodinu, pričom sa platí len maximálne 12 hodín. Inými slovami to znamená, že za deň sa platí maximálne 26,40 eur (12 x 2,20 eur = 26,40 eur). Ak však máte zabezpečený obed alebo večeru, teda diétu, musíte si z dennej dávky v ten deň odpočítať sumu 13,20 eur. Ak teda dostanete obed a večeru každý deň, 26,40 eur klesne na 0 eur.

Ak sa chystáte na pracovnú cestu, ktorá bude kratšia ako 25 kilometrov, vo všeobecnosti nemáte nárok na denné diéty. Až od 26. kilometra máte nárok na výplatu dennej diéty. Existuje však aj usmernenie týkajúce sa pracovného času. V tomto je uvedené, že nemáte nárok na denné diéty, ak pracovná cesta trvá menej ako tri hodiny práce.

Ďalšie ustanovenie týkajúce sa dennej diéty hovorí, že za pracovnú cestu, ktorú absolvujete pravidelne raz týždenne, nemáte nárok na dennú diétu. To isté platí aj pre výlety, ktoré trvajú niekoľko dní. Denné náhrady sa priznávajú len za pracovnú cestu, ktorá trvá päť po sebe nasledujúcich dní. Pri pracovných cestách, ktoré sa uskutočňujú na rovnakom mieste, možno čerpať denné diéty spolu len 15 dní v roku.

Skutočne vzniknuté náklady na ubytovanie vrátane raňajok sú daňovo uznateľné, pričom zamestnanci sa voliteľne rozhodnú aj pre príspevok na ubytovanie vo výške 15 eur. Toto prenocovanie je však potrebné preukázať potvrdením od ubytovateľa.

Diéty v Rakúsku

Situácia v zahraničí

Pre federálne územia je stanovený strop pre zahraničné cestovné sadzby. Táto horná hranica je zároveň maximálnou sumou denného príspevku, ktorý sa vypláca. Príslušné výšky si môžete prečítať v komore práce. Ak je zabezpečený obed a večera, denná dávka sa zníži. V skutočnosti sa tu dá účtovať len 1/3 skutočnej sumy. Ak sa poskytuje len diéta, t.j. buď obed alebo večera, dennú dávku je možné čerpať v plnej výške.

V prípade nákladov za prenocovanie v zahraničí sa zamestnanec môže rozhodnúť, či chce dostávať skutočné náklady za prenocovanie (vrátane raňajok) alebo paušálnu sadzbu za prenocovanie, ktorá je zapísaná v zozname pre krajinu. Tu je dôležité zvážiť, čo je v konkrétnom prípade lacnejšie alebo čo so sebou prináša viac výhod.

ZDROJ: Finanz.at

 

Viac článkov na našom blogu