1. Čo sú príplatky?

Príplatky sú zložky odmeny, ktoré sa vyplácajú nad rámec základnej mzdy.

2. Kde je upravená odmena za prácu v nedeľu?

Odmena za nedeľnú prácu je upravená v jednotlivých kolektívnych zmluvách. Vo všeobecnosti sa kompenzuje príplatkom 100 % k základnej hodinovej mzde.

3. Aké sú štátne sviatky?

1. január (Nový rok), 6. január (Zjavenie Pána), Veľkonočný pondelok, 1. máj (štátny sviatok), Nanebovstúpenie Pána, Svätodušný pondelok, Božie telo, 15. august (Nanebovzatie Panny Márie), 26. október (štátny sviatok), 1. november (všetky Deň svätých), 8. december (Počatie Márie), 25. december (Štedrý deň), 26. december (Sviatok svätého Štefana).

Okrem toho môžu byť v jednotlivých spolkových krajinách stanovené štátne sviatky!

4. Čo je to nočná práca?

Pracovné právo:
Nočná práca je podľa väčšiny kolektívnych zmlúv práca vykonávaná medzi 20. a 6. hodinou. Či a v akom rozsahu patrí príplatok za nočnú prácu, určuje príslušná kolektívna zmluva.

Daňový zákon:
Nočná práca v zmysle zákona o dani z príjmov zahŕňa celý nepretržitý pracovný čas v trvaní najmenej 3 hodín (blokový čas), ktorý je potrebné z prevádzkových dôvodov vykonávať v čase od 19:00 do 7:00.

5. Existujú nejaké úľavy pre všetky príplatky SFN?

Áno! Príplatky za prácu v nedeľu, vo sviatok a za nočnú prácu a príplatky za nadčasy spojené s touto prácou sú nezdaniteľné až do celkovej výšky 360 eur mesačne spolu s vyplatenými príplatkami za nečistoty, sťaženie a nebezpečenstvo.

Zamestnancom, ktorých bežný pracovný čas v období výplaty mzdy je najmä medzi 19. a 7. hodinou vzhľadom na charakter ich práce, sa príspevok zvyšuje o 50 % na 540 eur mesačne.

Okrem toho sú nezdaniteľné príplatky za prvých desať hodín nadčasov v mesiaci, maximálne do výšky 50 % základnej mzdy, maximálne 86 eur mesačne.

6. Aké sú požiadavky na uplatnenie zvýhodneného zaobchádzania s príplatkami za prácu v nedeľu, vo sviatok a za nočnú prácu?

Oslobodenie takýchto príplatkov od dane si vyžaduje špecifické priradenie k dielu SFN. Odpracovanie takéhoto pracovného času sa musí preukázať v každom jednotlivom prípade (na zamestnanca), ako aj prevádzková požiadavka.

7. Sú zvýhodnené doplatky SFN, ktoré zamestnávateľ naďalej vypláca aj napriek opatreniam COVID-19?

Áno. Aj v prípade práce na diaľku, neprítomnosti v práci alebo skrátenej pracovnej doby v dôsledku koronakrízy sú všetky príplatky a príspevky, ktoré zamestnávateľ naďalej vypláca, oslobodené od dane v rozsahu, v akom boli predtým dostupné. Toto nariadenie bolo obmedzené do konca júna 2021, no z dôvodu nedávnej blokády sa má znova uplatňovať na mesiace november a december 2021.

8. Podliehajú príplatky SFN odvodom na sociálne poistenie?

Áno!

9. Podliehajú príplatky SFN nemzdovým nákladom práce?

Áno!

 

ZDROJ: WKO