Aké podmienky musíte splniť?

 • V zásade máte nárok na dávku v nezamestnanosti, ak spĺňate tieto podmienky:
 • Ste práceschopný, ochotný pracovať a nezamestnaný.
 • Na svojom Arbeitsmarktservice (AMS) ste sa zaregistrovali ako nezamestnaný.
 • Ste pripravení začať pracovať v rozsahu najmenej 20 hodín týždenne. Výnimka: Máte opatrovateľské povinnosti o dieťa do 10 rokov alebo o dieťa so zdravotným postihnutím a preukážete, že nemôžete pracovať aspoň 20 hodín týždenne – potom stačí, ak ste ochotný pracovať najmenej 16 hodín týždenne.
 • Odpracovali ste dobu, počas ktorej ste boli povinne poistený v nezamestnanosti.
 • Maximálna doba poberania dávky v nezamestnanosti ešte neuplynula.

Spôsobilosť:

 • V zásade musíte mať za posledné 2 roky odpracovaných 52 týždňov, počas ktorých ste boli poistený v nezamestnanosti
 • Ak o dávku v nezamestnanosti žiadate druhýkrát alebo častejšie, stačí 28 týždňov práce podliehajúcich poisteniu v nezamestnanosti za posledný rok.
 • Ak máte menej ako 25 rokov, stačí 26 týždňov práce, ktorá podlieha poisteniu v nezamestnanosti v poslednom roku – ak o dávku v nezamestnanosti žiadate prvýkrát.

Ako dlho môžete poberať dávku v nezamestnanosti?

V zásade budete poberať dávku v nezamestnanosti 20 týždňov. Doba poberania dávky v nezamestnanosti sa predĺži, ak:

 • Máte odpracované 3 roky podliehajúce poisteniu v nezamestnanosti: 30 týždňov.
 • Ste dosiahli vek 40 rokov a za posledných 10 rokov ste odpracovali 6 rokov podliehajúcich poisteniu v nezamestnanosti: 39 týždňov.
 • Ste dosiahli vek 50 rokov a za posledných 15 rokov odpracovali 9 rokov podliehajúcich poisteniu v nezamestnanosti: 52 týždňov.
 • Ste ukončili pracovnú rehabilitáciu: 78 týždňov – za určitých podmienok.
 • Budete navštevovať vzdelávací kurz v rámci nadácie práce: predĺženie maximálne na 3 alebo 4 roky.
 • Kedy môžete súčasne poberať príspevok na starostlivosť o dieťa a dávku v nezamestnanosti?
 • Nárok na dávku v nezamestnanosti máte len vtedy, ak ste k dispozícii na trhu práce bez výraznejších obmedzení. To znamená: O vaše dieťa je preukázateľne postarané – napr. v materskej škole, družine alebo u opatrovateľky.

Ako požiadať o dávku v nezamestnanosti?

Aby ste mohli poberať dávky v nezamestnanosti, musíte byť evidovaný ako nezamestnaný. Žiadosť o podporu v nezamestnanosti musíte v dôsledku udalostí v súvislosti s vírusom COVID-19 zaslať prostredníctvom svojho konta e-AMS . Prípadne im môžete napísať emial alebo zavolať a potom vám pošlú poštou vašu žiadosť o dávku v nezamestnanosti. V súčasnosti žiaľ nie sú možné osobné návštevy AMS.

ZDROJ: AMS