Postup výmeny vodičského preukazu pri presťahovaní sa do inej krajiny EÚ

Ak sa rozhodnete presťahovať sa do inej krajiny Európskej únie, obvykle nie je nutné si meniť vodičský preukaz za miestny. Dobrovoľná výmena vodičského preukazu je však možná, ak ste už nastolili pobyt v novej krajine a spĺňate podmienky na získanie vodičského preukazu, ako je dosiahnutie minimálneho veku a splnenie zdravotných požiadaviek potrebných na šoférovanie.

Postup žiadosti o výmenu vodičského preukazu je nasledovný. Budete musieť predložiť platný vodičský preukaz vydaný v štáte EÚ a splniť ďalšie zákonné podmienky. Výmenu vodičského preukazu je možné vykonať po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu na oddelení dokladov odboru poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta pobytu.

Pri žiadosti budete musieť mať so sebou platný vodičský preukaz. Poplatok za výmenu vodičského preukazu je 6,50 €. Ak potrebujete vodičský preukaz vydať rýchlo, za poplatok 26 € môžete požiadať o urýchlené vydanie do 2 dní.

Európske nariadenie tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32006L0126

Úrad, resp. nahlásenie a termín pre výmenu podľa bydliska v Rakúsku tu:

https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/3/Seite.040206.html

 

Zdroje:

https://www.oesterreich.gv.at/

https://eur-lex.europa.eu/