Zlatá firma – Účastníci programu sú najlepšie firmy

Zlatá firma je projekt zameraný na propagáciu najlepšie hodnotených firiem. Je to ocenenie pre podniky na základe skutočných existujúcich výsledkov na portáloch, obsahujúcich spoľahlivé a dôveryhodné názory – napr. Facebook, Google Maps, TripAdvisor a pod., vyberané sú najlepšie hodnotené spoločnosti podľa ich sídla a predmetu činnosti. Zhromažďované a analyzované sú iba tieto hodnotenia. Porotcovia sú klienti.

Projekt je marketingový produkt, ktorý firmám uľahčuje propagáciu a budovanie pozitívneho imidžu na základe ich pozitívnych názorov na webe. Výhodou oproti konkurenčným produktom je obrovské množstvo zozbieraných štatistických údajov o firmách. Hovorí sa, že čísla neklamú – a to je aj predpoklad, ktorý stojí za projektom Zlatá firma.

Viac na www.zlatafirma.eu

Dôveryhodná firma

Certifikát Dôveryhodná Firma je ocenenie cielené v prvom rade na pozitívnu prezentáciu spoločnosti na internete. Potenciálny zákazník, ktorý prvýkrát navštívi sídlo firmy získa omnoho lepšiu dôveru v spoločnosť, ktorá bola ocenená externou, nezávislou organizáciou, než spoločnosť, ktorá nemá žiadne ocenenie tohto typu. Tým pádom firmy, ktoré sa môžu pochváliť tým, že vlastnia certifikát Dôveryhodná Firma, sú považované zákazníkmi a dodávateľmi ako spoľahlivý a dôveryhodný partner.

Podobnú úlohu hrajú taktiež nálepky, ktoré si spoločnosti môžu umiestniť na auto alebo nalepiť na výklad. Zahájený projekt Košickou spoločnosťou si kladie za cieľ osloviť čo najširšiu verejnosť s informáciami, že spoločnosť získala ocenenie, ktoré ju zviditeľňuje voči konkurencii. Základným kameňom budovania imidžu ocenených firiem je elektronická vizitka každej spoločnosti na stránkach www.doveryhodnafirma.eu